het project duits
talen wisselen duits
het project
deelnemers
uitwisseling van ervaringen
aanvullende onderwijsmiddelen
links en boeken
contact
colofon
het project

Aktieve meertaligheid op de lagere school

Bij het project gaat het om een initiatief, dat het leren van vreemde talen, de schoolontwikkeling en de regionale ontwikkeling met elkaar in verbinding brengt. Scholieren op de leeftijd vanaf 9 jaar in het nederlands-duitse grensgebied leren tijdens de engelse les bovendien nog de taal van het buurland. Er ontstaan partnerklassen uit scholen aan beide zijden van de grens. Volgens de doelstellingen van de Europese Commissie wordt het leren van minstens twee moderne talen naast de moedertaal gestimuleerd. De lessen hoeven maar minimaal veranderd te worden.
Onderwijsmethodes, waarbij de kinderen met de op school geleerde taal een duidelijk doel zien, verhogen het resultaat immens. De buitenschoolse mogelijkheden voor het gebruik van het Engels liggen bij kinderen voor de hand (computertaal, songteksten etc.). Wanneer daarnaast ook nog een buurtaal in direkt contact met sprekers van die taal onderwezen wordt, ontstaat er een verbetering, die zich in de normale onderwijssituatie niet voordoet. Door het directe contact met het buurland is het mogelijk, ontmoetingen te organiseren, die de scholieren de taal en de cultuur van het buurland dichterbij brengt en die hen de mogelijkheden van het Engels als brugtaal in de praktijk verduidelijkt.

 

De Kiepenkerl

De historische figuur van de wandelende handelaar, de „Kiepenkerl“ wordt als grondthema voor het project ingezet. Tot aan het begin van de twintigste eeuw waren er nauwelijks winkels in de kleine landelijke dorpen. Maar de „Kiepenkerl“ ging van huis tot huis en verkocht waren uit zijn „kiep“. Hij is vooral in het „Münsterland“ bekend, maar hij trok ook over de grens naar Nederland en in de omgeving van Bremen.
Het is de bedoeling, dat de Kiepenkerl voor het schoolproject vooral in zijn functie als handelaar en bemiddelaar van taal, geschiedenis en gebeurtenissen een identifikatiefiguur wordt, die woorden en uitdrukkingen van alle drie talen in zijn mand draagt.

Foto's van de historische figuur „Kiepenkerl“Jan Kiepenkerl met vlaggen