uitwisseling van ervaringen duits
uitwisseling van ervaringen
het project
deelnemers
uitwisseling van ervaringen
aanvullende onderwijsmiddelen
links en boeken
contact
colofon

uitwisseling van ervaringen

Deze bladzij dient de uitwisseling van ervaringen tussen de leerkrachten die aan het project „Kiepenkerl“ hebben deelgenomen.

 

Een heerlijke belevenis! Een hele dag met gastleraren uit de vierde klas met Peter Edelenbos (Nederlands) en Angelike Kubanek (Engels):

Foto's von de les.html

Onderwerpen voor de les:

Kiepenkerl-les.pdf (duits)

Kiepenkerl-quiz:

kiepenkerl-quiz.pdf (duits)

 

Attracties in d regio:

Sabrina Kock heeft informaties ingehaald over attracties in d regio grensgebied noordoost, die voor excursies in het kader van het project „Kiepenkerl” interessant zijn. Bovendien heeft ze interviews gevoerd over het thema „aktieve meertaligheid” met mensen zowel in Nederland als in Duitsland, die naar het buurland verhuisd zijn of een nauwe band met het buurland hebben. Haar bericht gaat vooral over tweetalige opvoeding van kinderen.

Dokumentatie.pdf (duits)

Foto’s van regionale attracties.html

Interview 1 (duits)

Interview 2 (duits)

Interview 3 (duits)

Interview 4(duits)

 

Zo gauw er ervaringsberichten zijn opgesteld, worden ze hier als PDF-file ter beschikking gesteld.

De teksten kunnen in het Engels, Duits of Nederlands geschreven zijn. Wanneer het enigszins mogelijk is, zouden ze in het Engels op deze bladzij ter beschikking gesteld moeten worden, zodat ze zowel voor de duitse als ook voor de nederlandse lezer toegankelijk zijn.
Mocht je al ervaringen met gelijksoortige projecten hebben gemaakt of vragen willen stellen, dan stuur je bijdrage s.v.p. aan het volgende e-mail adres:

uitwisseling van ervaringen